จุดที่ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปความท้าทายด้านกีฬาเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ คือการสร้างสถาบันที่น่าเชื่อถือ

จุดที่ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปความท้าทายด้านกีฬาเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ คือการสร้างสถาบันที่น่าเชื่อถือ

มีงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและการจัดการเพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความน่าเชื่อถือ ข้อค้นพบที่สอดคล้องกันรวมถึงความจำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือแนวทางปฏิบัติประการหนึ่งที่ชัดเจนคือการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการกำกับดูแล ใน The Audit Society Michael Power กล่าวถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกรอบการกำกับดูแลในสหราชอาณาจักร

ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ในด้านการเงิน การศึกษา 

การดูแลสุขภาพ และที่อื่นๆ แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1997 ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกันว่าการเติบโตยังคงดำเนินต่อไปอย่างไร้ความปราณีตั้งแต่นั้นมา กฎระเบียบที่ได้รับการออกแบบและนำไปปฏิบัติอย่างดีสามารถช่วยปรับปรุงมาตรฐาน โดยพิจารณาถึงการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในโรงพยาบาลตลอดหลายทศวรรษ ด้วยแนวทางทั่วไป เช่น การออกใบอนุญาต การตั้งเป้าหมาย 

และการติดตามตรวจสอบจากภายนอก แม้ว่ากฎต่างๆ 

มักจะไร้ประสิทธิภาพ แต่สังคมที่ปราศจากการตรวจสอบใดๆ ก็ยากที่จะจินตนาการได้ ดังที่ Power บันทึกไว้อย่างไรก็ตาม สำหรับ Onora O’Neill กฎระเบียบเพิ่มเติมสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างจำกัดในการสร้างองค์กรที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ตามที่เธอชี้ให้เห็น แม้ว่ากรอบการกำกับดูแลจะเพิ่มมากขึ้น แต่ “สถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในปัจจุบันอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่มากขึ้นและถือเป็น

บัญชีที่มีรายละเอียดมากขึ้น กลับได้รับความไว้วางใจน้อยลง

”แต่เธอกลับรับรู้ถึงบทบาทที่สำคัญสำหรับวัฒนธรรมองค์กร (ครั้งหนึ่งเคยนิยามไว้ว่า“วิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ แถวนี้” ) O’Neill ให้เหตุผลว่า “วัฒนธรรมได้จัดเตรียมแนวทางในการจัดการกับความไม่แน่นอนของหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งการขยายหรือการแพร่ขยายของกฎหมาย กฎระเบียบ และความรับผิดชอบด้วยตัวมันเองไม่สามารถให้ได้”การตอบสนองในภาคอื่นๆในช่วงสองปีที่ผ่านมาการตอบสนองต่อวิกฤต

ความไว้วางใจได้รวมตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลง

ด้านกฎระเบียบในสหราชอาณาจักรและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในวัฒนธรรมองค์กร ยังเร็วเกินไปที่จะอ้างว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง แต่ถึงกระนั้นขั้นตอนที่ดำเนินไปในวิถีชีวิตอื่นอาจเป็นคำแนะนำสำหรับการเล่นกีฬาภาคการกุศลตระหนักว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามทั้งกฎเกณฑ์และวัฒนธรรม บทความโดย Karl Wilding จากสภาองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ (NCVO) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ระบุงานที่สำคัญ

บางประการ ซึ่งผมสรุปได้ดังนี้การแสดงให้สาธารณชน

เห็นว่าองค์กรการกุศลกำลังรับฟังข้อกังวลและตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านั้นการกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นสำหรับการระดมทุน – ขณะนี้มีหน่วยงานกำกับดูแลการระดมทุน แล้วเสริมสร้างธรรมาภิบาล รวมถึงผ่านหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกุศลฉบับ ปรับปรุง ที่เผยแพร่ในปี 2560การปรับปรุงความโปร่งใสและความรับผิดชอบปรับปรุงการรายงานผลกระทบและความแตกต่างที่องค์กรการกุศลทำ (ดึงดูดใจและ

Credit : สล็อตยูฟ่า888